Coaching is geen luxe

       

Wist je dat er vaak een verklaarbare reden is voor onze houding en gedrag? Voor de manier waarop we reageren op onze omgeving en gebeurtenissen? Wanneer je door zelfinzicht gaat ontdekken wat jouw verhouding tot de ander en het leven is, kun je er voor kiezen om bepaalde dingen die je graag anders zou zien aan te passen. Je zou die wens bijvoorbeeld kunnen hebben vanuit de ervaring dat jouw reactie(s) voor jezelf of je omgeving niet positief werken. 

 

Empress biedt oplossingsgerichte coaching. Als toegepast psycholoog maak ik gebruik van oplossingsgerichte therapie, Socratisch coachen en Emotionally Focused Therapie. Je werkt aan een toekomst waarin het probleem waarvoor je komt geen probleem meer is. De coaching is over het algemeen kort. Gemiddeld zijn niet meer dan vijf tot acht sessies nodig om het door jouw gewenste doel te bereiken.

 

Werknemer

Merk je op het werk dat je niet functioneert zoals je zou willen of kunnen? Ervaar je hoge verwachtingen vanuit de organisatie, werkdruk, problemen thuis of kost het moeite op een prettige manier met collega's te werken? Blijf er niet mee lopen. Zulke problemen kunnen je immers blokkeren. In de persoonlijke coachingsgesprekken ga je ontdekken wat het werkelijke probleem is, welke verandering je graag zou zien en wat je doel is. Je leert wat jou belemmert en welke vaardigheden je zelf hebt om oplossingen te vinden en je gestelde doelen te bereiken. Het traject is kortdurend en resultaatgericht. Ik bied je een veilige en professionele omgeving om te mogen zijn wie je bent.

 

Burn-out

Is bij jou de diagnose burn-out gesteld, of heb je het gevoel dat je tegen een burn-out aanzit? Zoek hulp! Symptomen als: lichamelijke uitputting, concentratie- en geheugenklachten, gevoel van falen, boosheid, piekeren, verstoord slaappatroon, hoofdpijn, gespannen spieren zijn signalen dat je zo niet door kunt gaan. Burn-out kan te maken hebben met werkdruk, taakaspecten, organisatie, team, persoonlijke omstandigheden of persoonlijkheidseigenschappen. Samen kijken we wat de reden is dat het niet goed met je gaat. Wanneer de onderliggende redenen duidelijk zijn, gaan we kijken wat je nodig hebt om te herstellen en te re-integreren. We werken aan het herstelproces en aan vaardigheden om te voorkomen dat je in de toekomst vastloopt.

 

Leiderschap

Ben je manager of leidinggevende en worstel je met de  taakaspecten of juist met de sociaal emotionele aspecten van je rol als manager of groepsleider? Dat is niet zo vreemd als je misschien denkt. Veel managers zijn ofwel sterker gefocust op de taak ofwel op het sociaal emotionele aspect. Daarbij hangt de behoefte aan het type leiderschap af van de groep of organisatie die je leidt. Krijg meer inzicht in de groepsdynamiek en laat je professioneel coachen op de vaardigheden die horen bij leiderschap.

  

Particulier
Empress coacht mensen om uit een impasse te komen, levensvragen te beantwoorden en hun eigen pad te gaan.

We zijn allemaal uniek, maar durven we wel uniek te zijn of passen we ons te gemakkelijk aan?

Gebeurtenissen in ons leven, kunnen soms zo heftig en ontwrichtend zijn, dat hulp nodig is om er mee om te gaan.

In een coachingstraject ontdekken we samen waar jij behoefte aan hebt en krijg je meer inzicht in wie jij bent. Je ontdekt wat goed is voor jou en welke vaardigheden jij hebt om jouw pad te gaan en/of de doelen te bereiken die jij wilt. 

 

De kosten voor individuele coaching en therapie bedragen € 95 per sessie.
Een sessie duurt circa vijf kwartier.